Når samarbejde holder vand

Temperaturen skriger ”sommer”, og i bilen på vej mod Roskilde er luften tyk af forventning.
For hvordan mon der lugter på et anlæg hvis fornemmeste opgave er at rense det vand du og jeg har skyllet ud i toilettet og ledt ud i de underjordiske kloaksystemer?

Til alt held blæser der en jævn og let brise udenfor, og kun en svag, let sødlig lugt hænger tilbage over det nye risteanlæg på Fors Bjergmarken.

Kim Stouby Vetter, som gennem knap halvandet år har haft ansvaret for CD Automations del af opførslen, kan stolt vise det næsten færdige risteanlæg frem.

Han har selv været med helt fra tilbudsfasen, til projektgranskning, til udførsel og frem til nu, hvor den nye bygning står opført og kun enkelte ekstraopgaver mangler at blive afsluttet.

 

Kim viser en del af CD Automations arbejde frem inde i ristehallen.
Kim viser en del af CD Automations arbejde frem inde i ristehallen.

 

Entreprisen har beskæftiget CD Automations projektleder sammen med 4-6 elektrikere siden slutningen af 2021, og har bestået af både almindelige bygnings elinstallationer og alle proces-elinstallationer for det samlede maskinanlæg. Derudover er der også tilfaldet CD Automation en masse ekstraopgaver, som ligger udenfor det vante kerneområde.

”Dette har virkelig været et projekt, hvor vi har haft mulighed for at vise bredden af, hvad CD Automation kan. Vi er blevet mødt med en enorm tillid fra bygherre og rådgiver, selv på opgaver som ellers ikke er vores spidskompetencer”,

-Projektleder Kim Stouby Vetter fortæller, mens han viser rundt på det tekniske anlæg.

 

I modgang og medkamp

Projektet kom ellers lidt skævt fra start, idet rådgiver var nødsaget til at ændre grundpræmissen for projektet undervejs. Det betød bl.a. at de foreliggende el-diagrammer ikke længere passede, og CD Automation måtte træde til med tegneressource og bistå byggeledelsen med at få installationerne el-dokumenteret, så der var et validt grundlag til at kunne bygge eltavlerne og udføre installationerne ud fra.

Derudover er der også tilgået en opgave med opsætning og tilslutning af ca. 400 solpaneler, som ikke var tænkt med i projektet fra start.
Men hvor man i perioder med modgang ofte vil have let til optrukne parader og skærpede våben, formåede alle på sagen – både bygherre, rådgiver og øvrige fag – at danne fælles front og kæmpe med hinanden for at nå i mål.

For CD Automation er det derfor blevet et projekt som Kim og hans kollegaer ikke bare har leveret, men som vi har været medskabende på i samarbejde med bygherre og rådgiver.

-Og det har givet pote hele vejen rundt.

 

Tillid, troværdighed og teknisk specialdesign

FORS’ egen projektleder på opgaven, Allan Raniszewski, er nemlig også begejstret for samarbejdet.

”CD Automation har på alle tidspunkter mødt os med en proaktiv og løsningsorienteret tilgang. Både ved deres egen kerneleverance i form af tavlebygning og el-installation, men også når nye udfordringer er opstået, formår de at gribe fat om opgaven og bidrage til den gode løsning. De har leveret ud over al forventning, og kan klart anbefales til andre og lignende projekter”.

-Allan Raniszewski, projektleder, FORS

FORS’ projektleder understreger at tydelig kommunikation og en proaktiv tilgang har været udslagsgivende for det positive samarbejde, og den holdning er Kim Stouby Vetter helt enig i:

”Byggeledelse og rådgiver har udvist tillid og respekt for de forskellige fag, hvilket har ansporet til konstruktiv dialog hele vejen rundt. Tilliden til vores el-tekniske kompetencer har givet os rum til at vise, at vi ikke kun er en installatørvirksomhed, men at vi også kan levere elektrisk projektering og el-diagrammer i sidste øjeblik, og at vi også har overblikket og tænker i driftssikkerhed når ingen andre har gjort det.

Kort sagt så har vi vist, at vi er en teknikpartner, som kan levere varen når det gælder. Det har været et fantastisk projekt, som vi er meget stolte over at have været en lille, men betydelig del af”, siger han med tilfredshed i stemmen.

 

Undervejs måtte Kim sammen med sin kollega finde skitseblokken frem, da man ikke havde tænkt placering af betjeningspaneler til ventilerne ind på anlægget. Der måtte derfor i hast designes nogle rustfrie beslag som skulle skræddersyes til at passe på føringsvejen, da sådanne løsninger ikke findes som standard. Resultatet blev dette beslag, hvor der også blev tilføjet afskærmning for vejr- og vind.

 

Masser af ekstraarbejder

På grund af ændringer til maskin-leverancen er der tilgået omtrent 30-40% ekstra el-installation, og netop derfor er projektet kun næsten afsluttet for CD Automation.

Blandt andet udestår de førnævnte solcellepaneler hvor føringsvejene skal planlægges og panelerne tilsluttes, så strømmen kan indgå i forsyningsnettet.

”Her har vi et eksempel på en af de opgaver, som normalt ikke ligger lige til højrebenet for CD Automation, men som bygherre alligevel har bedt os om at løse, fordi de ved at vi nok skal komme godt i mål med den”, siger Kim.

Han fortæller desuden at CD Automation også er med til at udvikle en brugbar løsning til det nye modtageranlæg, hvor man ved hjælp af følere og lys skal sikre, at slamsugerbilen bakker præcist til truget, og ikke længere. En opgave, som heller ikke var del af det oprindelige projekt.

”En ting vi dog ikke er ikke blevet bedt om at udvikle, er en automationsløsning til at tage lugten. Men det kan jo være, det kommer”, afslutter projektlederen med et grin.

Hvad gør et ristehus?

Bjergmarken renseanlæg hører til blandt et af de mest avancerede anlæg i Danmark, fordi det gennemgår 5 forskellige rensningsprocesser førend vandet ledes ud i naturen.
I det nye risteanlæg foretages den første grovsortering af spildevandet, hvor alle store emner (fx grene, papir og andre faststoffer) skilles fra, førend vandet sendes videre til hhv. sand- og fedtudskilning. Herefter forlader spildevandet risteanlægget for øvrige efterfølgende processer, så det til sidst kan udledes som oprenset og uskadeligt vand til Roskilde Fjord.
FORS Bjergmarkens nuværende renseanlæg håndterer dagligt spildevand fra ca. 50.000 borgere, så det er ikke små mængder vand der skal gennem anlægget. Men med 30 år på bagen er anlægget blevet for småt og utidssvarende til de kommende klimaforhold.

Fakta om projektet:

  • Opgaven: Etablering af nyt ristehus på 6.000 m3/timen på FORS Bjergmarken i Roskilde.
  • CD Automation har stået for alle eltekniske bygnings-, maskin- og solcelleinstallationer.
  • Projektperiode: september 2021 – April 2023
  • Hovedentreprenør: FORS A/S