De tre risteanlæg hvori den indledende filtrering af spildevandet foregår. Vandet ledes fra nedstøbte kanaler i gulvet gennem ristene og videre til næste rensningskar udenfor bygningen. Det frasorterede materiale sorteres over i containere og køres til forbrænding.