Kort efter indvielsen af Damhusledningen, som har Flaskebroens pumpestation som rosinen i pølseenden, er den store pumpestation uheldigvis blevet oversvømmet pga. en utæthed i bunden af stationen.

CD Automation har udført al el- og SRO installation for hele Damhusledningen i sin fulde udstrækning inkl. Flaskebroens pumpestation, som er en af de største i HOFOR’s forsyningsområde.

Aflevering af hele stationen til HOFOR var ellers netop afsluttet, men efter kort tid i drift, oversvømmes nederste etagedæk uheldigvis.
Flaskebroen gik blandt vores udførende montører populært under navnet ”Flasken.” Vi var ellers vældig stolte af resultatet af vores installationsarbejde på pumpestationen, men efter oversvømmelsen var der ingen vej udenom. Vi måtte i gang med at udskifte det meste af installationerne på nederste etagedæk.
Kort fortalt; vi måtte slå os på flasken igen 🙂

Heldigvis har vores dygtige montører snart genskabt det flotte resultat, der var opnået første gang.